Drygt 80 medlemmar, förutom styrelsen, är anmälda till årsmötet idag. Här är dagordning med förslag till styrelse och verksamhetsberättelse.

Alla medlemmar i Näsets Filmstudio välkomnas till årsmöte måndagen den 6 maj kl 19.00 i Biohusets stora salong

1.    Mötet öppnas 

2.    Val av ordförande att leda mötet 

3.    Val av sekreterare att föra mötets protokoll 

4.    Val av två justeringsmän tillika rösträknare  

5.    Fråga om mötet utlysts i behörig ordning 

6.    Styrelsens redovisning av det gångna verksamhetsåret 

7.    Ekonomisk redovisning 

8.    Revisorns berättelse  

9.    Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 

10.  Fastställande av avgifter

       Styrelsen föreslår en ordinarie avgift på 280 kronor som under 2023

och en rabatterad avgift för ungdomar under 25 år på 150 kronor.

11.  Val av styrelse

       Förslag på bilaga  

12.  Val av revisor

       Förslag: Omval av Jerry Andersson  

13.  Val av valberedning

       Ska vi få ihop en sådan i år? Någon intresserad? 

14.  Plan för året

15.  Inkomna motioner

       Tid att lämna t o m 3 maj

16.  Övrigt 

17.  Mötet avslutas 

Motioner till årsmötet ska lämnas senast den 3 maj.  Efter mötesförhandlingar visas filmen Fritt fall för föranmäldamedlemmar. Anmälan till filmen senast 6 april

Välkomna

Styrelsen

Förslag till styrelse

Följande medlemmar föreslås bilda styrelse för Näsets Filmstudio 2024
Svante Ors, ordförande, omval
Eva Backlund, vice ordförande, omval
Buster Klintman, kassör, omval
Britt-Marie Bergström, sekreterare, omval
Mats Holm, ordinarie ledamot, omval
Susanne Lantau, ordinarie ledamot, nyval
Karin Nitzsche, ordinarie ledamot, omval
Anna-Lena Berg, suppleant, omval
Marianne Ors, suppleant, omval
Revisor: Jerry Andersson

Verksamhetsberättelse

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

Årsberättelse för Näsets Filmstudio 2023

2023 var ett framgångsrikt år för Näsets Filmstudio. På våren var vårt medlemstal 315 och till hösten hade det vuxit till 350. Terminsavgiften var under våren 240 kr och till hösten höjdes den till 280. Anledningen var att vi visade 4 filmer per termin istället för som tidigare 3.

Vi inledde i januari med att visa den klassiska italienska filmen En alldeles särskild dag, där Sophia Loren och Marcello Mastroianni briljerade som ett udda kärlekspar.

I februari följde vi hur en traditionell fruktodling påverkades av modern miljöteknik i den spanska En persikolund i Katalonien.

Massakern i Port Arthur på Tasmanien var temat för mars-filmen Mitram och terminen avslutade med den franska Pissa i motvind där temat var ungdomar i förorten.

Hösten inleddes med den franska Madeleine och taxichauffören, en sorts feelgood-film men även en påminnelse om våld i nära relationer.

I september kom Sydsvenskans Mattias Oscarsson och introducerade den iranska No bears, om traditioner, fördomar och det moderna samhället.

Minnas Paris behandlade post-traumatisk stress efter en terrorskjutning i en intensiv fransk produktion och i november avslutade vi terminen i Bhutan där en ung lärare förlorade sitt hjärta i en avlägsen bergsby i filmen Skolan vid världens ände.

Pga det stora medlemstalet har vi bokat alla filmsalongerna vid våra visningar och ungefär 140 medlemmar har kommit på eftermiddagsvisningarna och lika många på kvällsvisningarna.

Alla filmer har introducerats av styrelsemedlemmar utom No bears, där vi hade filmjournalisten Mattias Oscarsson.

Medlemmarna har kunnat betygsätta filmerna genom att lägga en plastbit i en av fem burkar som motsvarar ett till fem poäng. Årets filmer bedömdes som 2,9 som lägst och 4,5 som högst.

Vårt mål har varit att välja filmer från olika länder och kulturer, där olika problem eller villkor belyses och där den konstnärliga kvaliteten är hög.

Under hösten har vi blivit godkända av kommunen som en verksamhet där aktivitetscheckar kan användas som betalningsmedel. 51 medlemmar utnyttjade detta.

Styrelsen har bestått av sex ledamöter och två suppleanter. Föreningens revisor har granskat räkenskaperna. Vi har tyvärr inte haft någon valberedning men hoppas kunna tillsätta en sådan i samband med årsmötet.

Skanör 2/5 2024

Svante Ors

ordf