Måndagen den 6 maj kl 19.00 har vi årsmöte i Biohusets stora salong. Efter förhandlingarna visar vi Fritt fall, en fransk film som vann Guldpalmen i Cannes förra året och som hyllats av recensenter världen över. Fakta om filmen längre ner i inlägget.

En kallelse till årsmötet och ett förslag till styrelse har skickats ut på mejl till alla medlemmar. Motioner välkomnas fram till 3 maj. Den som vill se filmen måste anmäla sig senast 6 april.

Styrelsen föreslår inga stora förändringar inför kommande verksamhetsår. Vi hoppas på förstärkning av en ny ledamot, Susanne Lantau.

Kanske kan vi också få ihop en valberedning. Det har varit svårt tidigare år. Nu är många medlemmar redan anmälda till årsmötet.

Alla medlemmar i Näsets Filmstudio välkomnas till årsmöte måndagen den 6 maj kl 19.00 i Biohusets stora salong

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande att leda mötet
 3. Val av sekreterare att föra mötets protokoll
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
 6. Styrelsens redovisning av det gångna verksamhetsåret
 7. Ekonomisk redovisning
 8. Revisorns berättelse
 9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av avgifter
  Styrelsen föreslår en ordinarie avgift på 280 kronor som under 2023
  och en rabatterad avgift för ungdomar under 25 år på 150 kronor.
 11. Val av styrelse
  Förslag på bilaga
 12. Val av revisor
  Förslag: Omval av Jerry Andersson
 13. Val av valberedning
  Ska vi få ihop en sådan i år? Någon intresserad?
 14. Plan för året
 15. Inkomna motioner
  Tid att lämna t o m 3 maj
 16. Övrigt
 17. Mötet avslutas
  Motioner till årsmötet ska lämnas senast den 3 maj. Efter mötesförhandlingar visas filmen
  Fritt fall för föranmälda medlemmar. Anmälan till filmen senast 6 april
  Välkomna
  Styrelsen
En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

Förslag till styrelse 2024

Följande medlemmar föreslås bilda styrelse för Näsets Filmstudio 2024

Svante Ors, ordförande, omval

Eva Backlund, vice ordförande, omval

Buster Klintman, kassör, omval

Britt-Marie Bergström, sekreterare, omval

Mats Holm, ordinarie ledamot, omval

Susanne Lantau, ordinarie ledamot, nyval

Karin Nitzsche, ordinarie ledamot, omval

Anna-Lena Berg, suppleant, omval

Marianne Ors, suppleant, omval

Revisor: Jerry Andersson

Franskt drama med start i snö

Sandra Hüller blev Oscarsnominerad för sin roll i Fritt fall. Hon fick också mycket beröm för sin insats i The zone of interest, filmen om Rudolf Höss och hans familjs liv intill koncentrationslägret Auschwitz.

I Fritt fall spelar hon en hyllad författare, som också heter Sandra. Hon lever i en alpby tillsammans med man och barn. Dramat börjar när hennes man hittas död utanför huset. Sandra häktas och det blir dramatiska turer i rätten innan gåtan är löst. Då är också en komplicerad relation avslöjad.

Regissören heter Justine Triet. Förutom Sandra Hüller medverkar Milo Machado Graner, Swann Arlaud, Samuel Theis, Antoine Reinartz, Jehnny Beth.

Filmen är två och en halv timma lång

S