Det var glada miner före visningen. Annorlunda efter Allt för min son. Betyget finns i ett inlägg nedanför. Här är några som var med.

Kuno och Kerstin Skoog
Lilly Cullberg Peter Holm


Lars Serger Lars Örtegren


Svante och Marianne Ors


Bengt och Britta Balkfors

Birgitta Polberger Jan Bergh Staffan Polberger