I programrådet från vänster Marita Szepanski Erwall, Jerry Andersson, Eva Sandström, Margareta Åqvist och Sven Lundberg.
I styrelsen Eva Nilsson, Svante Ors, Marianne Ors, Britt-Marie Bergström, Buster Klintman, Karin Nitzsche och Eva Backlund.

Filmmaffian har slagit till igen. Vi samlades den här gången på Skanörs Båtklubb med argument, recensioner och tilltugg för att sätta vårens program. De som inte kunde närvara bidrog med förslagslistor. Tack också alla andra medlemmar som bidragit med tips. Dessa studerades noga.
Första filmen fanns på nästan allas listor. Den syriska förlovningsringen blev därmed det lättaste valet. Sedan blev det svårare. Var vi för fega? För tråkiga? Ska vi ha en speciell profil? Det är en diskussion som återkommer varje gång.
Vi blev överens om att vi ska variera oss, hitta miljöer som inte alla på Näset ser varje dag och framförallt att det ska vara det bästa vi kan hitta. Men vi är öppna för nya tankar och synpunkter.

Mötet slutade med följande val:
26 februari: Den syriska förlovningsringen
26 mars: Ljus i natten
16 april: Maudie

Vi har beställt filmerna från Sveriges Förenade Filmstudios, men ännu inte fått någon bekräftelse. Hittills har vi dock alltid fått som vi har velat.

Kanske blir det lite överraskningar längre fram. Vi ska ha årsmöte och vill gärna fira lite extra eftersom vi fyller fem.

B-M