Det har varit på tal sedan vi startade Näsets Filmstudio för snart fyra år sedan. Nu är det verklighet. Vi har en egen hemsida där alla medlemmar kan få information direkt och även skicka egna inlägg. Skriv vad ni tycker om filmerna och vad ni önskar i fortsättningen. Använd vår nya mejladress: filmklubb@nasetsfilmstudio.se Vi lägger över bidragen i denna blogg så fort vi hinner – i hopp om att det ska bli en livlig kommunikation.
Den gamla mejladressen fungerar också tills vidare. Det tar tid att få kontaktlistor och annat på plats.
Mest överhängande nu är planeringen inför nästa visning, den 24 oktober. Vi jobbar för att hitta en bra presentatör av filmen om Peggy Guggenheim. Kom gärna med tips.
Vi har fått flera nya medlemmar efter vår första visning. Återkommer snart med det exakta antalet.
B-M