Det blev lite stressigt med medlemskorten, men kvällens visningar kom
igång i tid och Anders Marklunds introduktion var uppskattad. 164 personer såg Bland män och får när Näsets Filmstudio drog igång för hösten. Främst på bilderna syns Susanne Jönsson, Anna Nilsson, Eva Holmström,
Helen Johansson, Anders Marklund, Eva Lindquist,Jerry Andersson,
Marianne Palmkvist Berg, Eva Backlund och Eva Nilsson.