Här är gänget som ska styra Näsets Filmstudio 2023. Från vänster Mats Holm, Eva Backlund, Buster Klintman, Britt-Marie Bergström, Svante Ors, Marianne Ors och Anna-Lena Berg. Ledamoten Karin Nitzsche saknas på bilden, liksom Jerry Andersson som blev omvald som revisor

Styrelsen fick ett tillskott vid årsmötet i lördags. Anna-Lena Berg valdes till suppleant. Hon visade direkt att hon är rustad för uppgiften genom att göra ett gott resultat på efterföljande filmquiz.

Anna-Lena Berg, som bor i Skanör, berättade att hon alltid varit intresserad av film och att hon verkligen ser fram emot att vara med och välja program för filmstudion. Hon blev medlem så sent som i år.

Den tappra skara som syns på bilden ovan var nästan alla som deltog på årsmötet. Revisor Jerry Andersson hade hunnit iväg.

Han meddelade i sin berättelse att han var mycket nöjd med ordningen i filmstudions räkenskaper. Året 2022 slutade med ett minus på 14 718 kronor, beroende på att både antalet visningar och salonger ökat. Medlemsavgiften har varit densamma sedan starten, 240 kr.

Det är ingen fara med förlusten eftersom filmstudion har ett reservkapital som täcker. För att undvika att trenden fortsätter föreslog styrelsen att medlemsavgiften höjs till 280 kronor från och med nästa termin, hösten 2023.

Beslutet klubbades utan invändningar.

Det var inte heller så svårt för styrelsen att följa revisorns förslag att bevilja sig själv ansvarsfrihet. Valberedning saknas fortfarande, men ledamöterna enades om att hålla utkik efter tänkbara kandidater under året.

En fråga som diskuterades var om det ska bli en klassiker på programmet per år som tidigare. Önskemålet att starta terminen med en äldre, berömd film kom från en medlem på ett årsmöte för flera år sedan. För- och nackdelar framfördes på mötet. Det görs en mängd nya filmer av hög kvalitet som kan få plats istället. Å andra sidan kan ju filmstudion också ha en pedagogisk uppgift att visa upp pärlor i filmkonsten.

Årsmötet bestämde att alla medlemmar ska tillfrågas. Ordförande Svante Ors skickar ut en fråga på mejl. Om det inte blir tillräckligt många svar fattas beslutet när filmerna för hösten ska väljas. Det brukar ske i början av juli.

Och quizet? Det var inte meningen att styrelsens ledamöter skulle konkurrera om priset, men eftersom endast en medlem utanför styrelsen kom fick alla vara med, utom Svante och Marianne Ors som konstruerat frågorna. Vinnare blev kassören Buster Klintman, som fick två biljetter till Biohuset. Övriga fick tröstpriser i form av gammaldags biogodis, tutti frutti och andra tablettaskar.

Måndagen den 27 mars syns vi på bion igen.

Britt-Marie Bergström

Styrelse för Näsets Filmstudio 2023

Svante Ors. ordförande

Eva Backlund, vice ordförande

Buster Klintman, kassör

Britt-Marie Bergström, sekreterare

Mats Holm, ordinarie ledamot

Karin Nitzsche, ordinarie ledamot

Anna-Lena Berg, suppleant

Marianne Ors, suppleant

Revisor: Jerry Andersson