Höstens filmer är beställda.
Så här är planen:

18 september: The salesman
16 oktober: Vad döljer du för mig?
20 november: Hell or high water

Alla dagar är måndag med start på visningarna kl 16.30 och 19.00

Filmerna är beställda hos Sveriges Förenade Filmstudios. Vi har ännu inte fått någon bekräftelse, men det brukar inte vara några problem.
Ett mer utförligt program blir klart under sommaren. Vi mejlar ut det till alla medlemmar, men det ska även gå att hämta på hemsidan.

Ha det så bra i grönskan!
B-M