Vad döljer du för mig, heter en italiensk film som blev mycket uppmärksammad i våras. Den handlar om ett middagssällskap som kommer överens om att vara öppna med sitt liv i mobilerna.
Det var en av filmerna som många talade för när vi träffades i filmstudions styrelse och råd för att planera höstens program. Den valdes bort för att vi inte kunde hitta den i Sveriges Förenade Filmstudios utbud. Nu finns den.
Frågan är vilken film som ska bytas ut om vi tar med den.
Vi återkommer med besked om detta.

Visningsdagarna är däremot klara: 18 september, 16 oktober och 20 november.
Vi startar kl 16.30 och 19.00.

För att inte få överfullt på en av visningarna testar vi medlemskort i olika färger.
Den som föredrar eftermiddagar anger det med ett em i mottagningsfältet vid inbetalning av medlemsavgiften och den som vill gå på kvällen ett k.
Men det är inte hugget i sten. Antagligen går det att ändra sig i sista stund även i höst, men det är bra om vi får besked.

När programmet är spikat skickar vi ut det till alla medlemmar som vanligt.
Då går det också att hämta på hemsidan.
Vi hörs
B-M