I programrådet från vänster Marita Szepanski Erwall, Jerry Andersson, Eva Sandström, Margareta Åqvist och Sven Lundberg. Ann Gustrin saknas på bilden.


I styrelsen från vänster: Eva Nilsson, suppleant, Svante Ors, sekreterare, Marianne Ors, suppleant, Britt-Marie Bergström, ordförande, Buster Klintman, kassör, Karin Nitzsche, ledamot och Eva Backlund, ledamot

Det var ingen rusning till filmstudions årsmöte i år heller, men det kom några fler än i fjor och programrådet fick två nya ledamöter, Sven Lundberg och Eva Sandström.
Den 7 juni träffas rådet och styrelsen för att välja film till hösten och diskutera andra idéer som kom upp under mötet.
Vad sägs till exempel om ett enkelt sätt med småkulor och burkar, som ger alla möjligheter att ge ett snabbt betyg? Det var en av idéerna som Marita Szepanski Erwall och Svante Ors hämtat på en filmträff i Helsingborg under våren.
Ett beslut som fattades vid årsmötet var att arbeta med två olika medlemskort inför höstterminen, ett för dem som vill gå tidigt och ett för dem som vill gå sent. Det är ett sätt att undvika att salongen blir överfull. Men det sades också tydligt att det ska gå att skifta, om det bara finns plats.
På ett förslag från Marianne Ors ska styrelse och programråd också försöka hitta en möjlighet att träffas och prata film efter visningarna, i alla fall efter någon av dem.
I övrigt enades mötet om att jobba vidare efter samma inriktning, med tre bra filmer per termin och kunniga presentatörer. Medlemsavgiften ligger kvar på 240 kronor.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och blev omvald, liksom revisorn och de tidigare ledamöterna i programrådet.